0
Answered

logout?

Ian 10 months ago in Support updated by support 10 months ago 1

Cześć,

Jak wylogować się z VolFix, aby zmienić konto?

Answered

M/W - setup - global options - Auto run = OFF