0
Answered

logout?

Ian 1 year ago in Support updated by support 1 year ago 1

Cześć,

Jak wylogować się z VolFix, aby zmienić konto?

Answered

M/W - setup - global options - Auto run = OFF